);

Dr. Pulay Attila

Egyetemi tanulmányait a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végezte, a Korányi Frigyes Szakkollégium hallgatójaként. 2001-ben szerzett orvosdoktori fokozatot. Pszichiátriai szakképzését 2001-2006 között az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben végezte, szakvizsgáját 2012-ben, külföldi kutatómunkája után tette le. 2006-2011 között az amerikai National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism intézetében, ösztöndíjas vendégkutatókén pszichiátriai epidemiológiai és genetikai témájú kutatásokat végzett.
Külföldi kutatómunkából hazatérve doktori tanulmányait 2011-2014 között a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskoláján, a klinikai orvostudományok területén folytatta. Pszichiátriai genetikai és bioinformatikai témájú értekezésével 2017-ben szerezte meg Ph.D. fokozatát. 2012. óta dolgozik pszichiáter szakorvosként a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Krízis és addiktológia részlegén, valamint Felnőtt ADHD Ambulanciáján. Klinikusi munkája során főként a felnőttkori figyelemhiányos\hiperaktivitás zavar
diagnosztikájában és terápiájában, valamint hangulatzavarok, szorongásos kórképek, szerhasználati zavarok és személyiségzavarok területén szerzett tapasztalatokat. Jelenleg egyetemi adjunktusként a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Felnőtt ADHD Ambulanciájának szakorvosi és vezetői teendőit látja el.